A Xunta de Galicia defende a suficiencia dos recursos sociais dispoñibles para os veciños e veciñas da comarca de Barbanza

Na actualidade hai na comarca de Barbanza e nos seus arredores seis centros de día que ofrecen un servizo supramunicipal situados en Boiro, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Lousame, Valga e Dodro, e con prazas dispoñibles

Ademais, e para garantir a atención as persoas dependentes, o Goberno galego vén de reforzar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) poñendo a disposición dos concellos máis horas dispoñibles