A Xunta promove a dinamización do entorno rural de Lobios con dous proxectos ao abeiro do programa Iniciativa Xove

A titular autonómica tamén se reuniu co grupo informal Xóvenes do Xurés que no mes de agosto levaron a cabo o proxecto Do gran ao pan e que consistiu na realización de varios obradoiros relacionados co ciclo do pan

Iniciativa Xove ten como fin que os mozos e mozas que desenvolvan proxectos financiados a través do programa, adquiran unha serie de destrezas, aptitudes e competencias transversais que lles faciliten o seu acceso ao mundo laboral