Consum problemàtic d’alcohol

El 60% de les persones entre 15 i 64 anys manifesten haver begut alcohol durant l’últim mes i el 9,8% ho fan de forma diària