Industria Galicia forma os delegados e delegadas nos dereitos que teñen como RLT na formación bonificada.