A Xunta asiste á reunión da Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento

Na xuntanza aprobouse o ditame sobre a proposta do borrador do V Plan Director da Cooperación Española 2018-2021