Abriu o prazo de inscrición do Programa de Prácticas Extracurriculares do Consello Social

Ata o 2 de marzo pódese solicitar a inscrición no Programa de Prácticas Extracurriculares do Consello Social, aquelas prácticas non obrigatorias pero si complementarias para a formación integral do alumnado e que figurarán tanto no expediente académico como no Suplemento Europeo ao Título. Este período poderá realizarse en empresas, institucións e entidades públicas e privadas de ámbito nacional, así como na propia universidade.

O alumnado interesado...

Abriu o prazo de inscrición do Programa de Prácticas Extracurriculares do Consello Social