Concerto de Bruno Forst para presentar a reedición do primeiro libro de música para tecla publicado na Península Ibérica

O recoñecido organista francés Bruno Forst acaba de reeditar o libro Arte novamente inventada para aprender a tãnger, de Gonzalo de Baena, do que é autor da introdución, transcrición e notas.

Trátase do primeiro libro de música para tecla publicado na Península Ibérica, impreso en Lisboa en 1540 e do que se conserva un único exemplar coñecido no Palacio Real de Madrid. Acompaña...

Concerto de Bruno Forst para presentar a reedición do primeiro libro de música para tecla publicado na Península Ibérica