Concurso 2017. Puntuacións Fase a) e convocatoria exposición proxecto